Pěstitelské pálení

Urodilo se Vám ovoce? Už jste natrhali jablka na uskladnění, navařili jste švestková povidla, zavařili kompoty, napekli štrúdl a nevíte co se zbytkem ovoce?
My Vám poradíme, jak uchovat ovoce na několik příštích let! Využijte naši službu „Pěstitelského pálení“, která je určena drobným pěstitelům. Ovoce pouze otrháte, sesbíráte nebo setřesete a odvezete k nám do lihovaru. O vše ostatní se již postaráme my. Vy si jen zhruba za čtyři měsíce odeberete hotový ovocný destilát, který Vám opravdu vydrží několik let, tedy pokud jej nevypijete dříve!

Termíny pěstitelského pálení

O termínech pro rok 2024 Vás budeme informovat koncem letních prázdnin.

Základní informace o pěstitelském pálení

Na pěstitelské pálení přijímáme ovoce pouze v čerstvém stavu, nikoliv kvasy. Zpracování kvasu a vedení kvasného procesu provádíme v tancích (kvasných nádobách) pro všechny pěstitele společně. Společně se destiluje (pálí) v destilačních kotlích o objemu 2500 litrů. Proto nemůžeme přijímat a zpracovávat kvasy jednotlivých pěstitelů samostatně.

Na pěstitelské pálení zpracováváme pouze švestky, hrušky a jablka. Ovoce na pálení musí být zralé, nebo i přezrálé. Může být padané nebo třesené, nesmí však být shnilé a plesnivé. Ovoce musí být zbaveno veškerých příměsí (větviček, listí, trávy a podobně).

Nezralé, shnilé a ovoce obsahující příměsi vrátíme pěstiteli jako nevhodné ke zpracování.

Jako přepravní obal doporučujeme použít přepravky na ovoce, dřevěné bedny, koše, vědra nebo pytle.

Přesné termíny pro příjem ovoce na zpracování jsou stanovovány pro každý rok samostatně. Proto je nutné se vždy před zahájením informovat telefonicky na čísle 383 422 523, mobil 731 487 005.

Dovezené ovoce zvážíme, naskladníme do kvasného tanku a sepíšeme s Vámi přihlášku na pěstitelské pálení (k tomu je nutné předložit občanský průkaz pěstitele). O sepsání přihlášky Vám předáme doklad (potvrzení), kde je uveden druh ovoce a množství ovoce, které jste u nás odevzdali ke zpracování.

Po vykvašení ovoce vypálíme (zdestilujeme) na moderním dvou kotlíkovém destilačním zařízení tuzemské výroby, opatřeném katalyzátory na odstranění ethylkarbamátů (cyanidů). Destilační kotle obsluhují vysoce kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí.

Takto vyrobený ovocný destilát dále naředíme speciálně upravenou vodou na lihovitost 50 % a stočíme do litrových lahví opatřených etiketou. Když je ovoce takto zpracováno vyzveme Vás k odběru destilátu, zpravidla formou SMS zprávy.
Na jeden litr 50% ovocného destilátu je přibližně třeba dodat následující množství ovoce:
9 – 10 kg švestek
15 – 17 kg hrušek
10 – 12 kg jablek
Množství ovoce je závislé na zralosti ovoce.

Ceník pěstitelského pálení

Ceny pro rok 2024 zveřejníme koncem letních prázdnin společně s dalšími důležitými informacemi.

Platí se až při odběru destilátu. Výdej destilátu se provádí na základě dokladu (potvrzení), který jste obdrželi při odevzdání ovoce.

Vyzvednutí hotové pálenky

Destiláty z pěstitelského pálení je pak možné vyzvednout v naší prodejně v době:
Pondělí – pátek od 9.00 do 17.00 hodin
Sobota – od 9.00 do 13.00 hodin

Důležitá upozornění

Pěstitelé žijící ve společné domácnosti (na jedné adrese) mají podle zákona nárok v jedné sezóně, maximálně na 60 litrů, 50% ovocných destilátů. Toto množství je nutné dodržet, neboť to velice důsledně sledují celní úřady.

Produkty této služby jsou určeny pouze pro vlastní spotřebu a výsledný destilát se nesmí dále prodávat!

Závěrem doporučujeme odebraný destilát doma uložit do tmavé, chladné místnosti, kde by však nemělo mrznout (optimální teplota je 5 – 10 °C). Ponechat nějakou dobu odpočinout (zhruba 3 měsíce). Konzumovat při pokojové teplotě, neboť jen tehdy vynikne krásná vůně ovoce skrývající se ve Vašem ovocném destilátu.

Švestky
Hrušky
Destiláty