Pěstitelské pálení

>> O přesných termínech pěstitelského pálení pro rok 2023 Vás budeme informovat zde, v novinkách a na našich sociálních sítích začátkem léta. <<

Urodilo se Vám ovoce? Již jste natrhali jablka na uskladnění, navařili jste švestková povidla, zavařili kompoty, napekli štrúdl a nevíte co se zbytkem ovoce?
My Vám poradíme, jak uchovat ovoce na několik příštích let! Využijte naši službu „Pěstitelského pálení“, která je určena drobným pěstitelům. Ovoce pouze otrháte, sesbíráte nebo setřesete a odvezete k nám do lihovaru. O vše ostatní se již postaráme my. Vy si jen zhruba za čtyři měsíce odeberete hotový ovocný destilát, který Vám opravdu vydrží několik let, tedy pokud jej nevypijete dříve!
Na pěstitelské pálení přijímáme ovoce pouze v čerstvém stavu, nikoliv kvasy. Zpracování kvasu a vedení kvasného procesu se provádí v tancích (kvasných nádobách) pro všechny pěstitele společně. Společně se destiluje (pálí) v destilačních kotlích o objemu 2500 litrů. Proto nelze přijímat a zpracovávat kvasy jednotlivých pěstitelů samostatně.

Na pěstitelské pálení zpracováváme pouze švestky, hrušky a jablka. Ovoce na pálení musí být zralé, nebo i přezrálé. Může být padané nebo třesené, nesmí však být shnilé a plesnivé. Ovoce musí být zbaveno veškerých příměsí (větviček, listí, trávy a podobně).

Nezralé, shnilé a ovoce obsahující příměsi bude vráceno pěstiteli jako nevhodné ke zpracování.

Jako přepravní obal je nejlépe použít přepravky na ovoce, dřevěné bedny, koše, vědra nebo pytle.

Přesné termíny pro příjem ovoce na zpracování jsou stanovovány pro každý rok samostatně. Proto je nutné se vždy před zahájením informovat telefonicky na čísle 383 422 523, mobil 731 487 005.

Dovezené ovoce Vám bude zváženo, naskladněno do kvasného tanku a bude s Vámi sepsána přihláška na pěstitelské pálení (k tomu je nutné předložit občanský průkaz pěstitele). O sepsání přihlášky Vám bude předán doklad (potvrzení), kde je uveden druh ovoce a množství ovoce, které jste u nás odevzdali ke zpracování.

Po vykvašení je ovoce vypáleno (zdestilováno) na moderním dvou kotlíkovém destilačním zařízení tuzemské výroby, opatřeném katalyzátory na odstranění ethylkarbamátů (cyanidů). Destilační kotle obsluhují vysoce kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí.

Takto vyrobený ovocný destilát je dále naředěn speciálně upravenou vodou na lihovitost 50 % a stáčen do litrových lahví opatřených etiketou. Když je ovoce takto zpracováno je pěstitel vyzván k odběru destilátu, zpravidla formou SMS zprávy.
Na jeden litr 50% ovocného destilátu je přibližně třeba dodat následující množství ovoce:
9 – 10 kg švestek
15 – 17 kg hrušek
10 – 12 kg jablek
Množství ovoce je závislé na zralosti ovoce.

Cena pro rok 2022 za vypálení jednoho litru ovocného destilátu o lihovitosti 50% je 198,- Kč (včetně všech daní a poplatků). Při příjmu ovoce lze objednat stočení destilátu do lahví o objemu 0,5l. Cena 0,5l ovocného destilátu o lihovitosti 50% je 106,- Kč. Platí se až při odběru destilátu. Výdej destilátu se provádí na základě dokladu (potvrzení), které jste obdrželi při odevzdání ovoce.

Destiláty z pěstitelského pálení je pak možné vyzvednout v naší prodejně v době:
Pondělí – pátek od 9.00 do 17.00 hodin
Sobota ………. od 9.00 do 13.00 hodin

Pěstitelé žijící ve společné domácnosti (na jedné adrese) mají podle zákona nárok v jedné sezóně, maximálně na 60 litrů, 50% ovocných destilátů. Toto množství je nutné dodržet, neboť to velice důsledně sledují celní úřady.

Závěrem doporučujeme odebraný destilát doma uložit do tmavé, chladné místnosti, kde by však nemělo mrznout (optimální teplota je 5 – 10 °C). Ponechat nějakou dobu odpočinout (zhruba 3 měsíce). Konzumovat při pokojové teplotě, neboť jen tehdy vynikne krásná vůně ovoce skrývající se ve Vašem ovocném destilátu.

Švestky
Hrušky
Destiláty

© VYTVOŘENO OD Webové a grafické studio Blatná | Copyright Livovar a pivovar Blatná 2022